PASSPORTS

Country (!) Program (!) Type (!) Visa Free Relevant Countries (!) Visa Free (!) Investment Single (!) Investment Family 4 (!)
Antigua and Barbuda (!) Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Đóng góp Schengen Area (!)United Kingdom (!)SingaporeHồng KôngBrazilThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaIndonesia (!)Philippines 136 $100,000 $100,000
Antigua and Barbuda (!) Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Bất động sản Schengen Area (!)United Kingdom (!)SingaporeHồng KôngBrazilThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaIndonesia (!)Philippines 136 $400,000 $400,000
Antigua and Barbuda (!) Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Kinh doanhĐầu tư kinh doanh tích cực Schengen Area (!)United Kingdom (!)SingaporeHồng KôngBrazilThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaIndonesia (!)Philippines 136 $1,500,000 $1,500,000
Áo Quyền công dân qua thành tích vượt trội Đóng gópĐầu tư kinh doanh tích cựcKinh doanh United States (!)Schengen Area (!)United Kingdom (!)CanadaÚcSoutheast Asia (!)Nhật BảnSouth Korea (!)Latin America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (except Cuba) (!)UAE (!)New Zealand 173 €800,000 €800,000
Bungary Chương trình Đầu tư Di cư Trái phiếuĐầu tư kinh doanh tích cựcshares (!) Schengen Area (!)United Kingdom (!)ÚcSoutheast Asia (!)Nhật BảnSouth Korea (!)Latin America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (except Cuba) (!)UAE (!)New Zealand 154 лв1,000,000 лв1,000,000
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ Bất động sảnbusiness (!)Kinh doanhTrái phiếu Schengen Area (!)United Kingdom (!)CanadaÚcSoutheast Asia (!)Nhật BảnSouth Korea (!)Latin America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (except Cuba) (!)UAE (!)New Zealand 158 €2,000,000 €2,000,000
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ Trái phiếu Schengen Area (!)United Kingdom (!)CanadaÚcSoutheast Asia (!)Nhật BảnSouth Korea (!)Latin America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (except Cuba) (!)UAE (!)New Zealand 158 €2,000,000 €2,000,000
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ business (!)Kinh doanhTrái phiếu Schengen Area (!)United Kingdom (!)CanadaÚcSoutheast Asia (!)Nhật BảnSouth Korea (!)Latin America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (except Cuba) (!)UAE (!)New Zealand 158 €2,000,000 €2,000,000
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ Bất động sản Schengen Area (!)United Kingdom (!)CanadaÚcSoutheast Asia (!)Nhật BảnSouth Korea (!)Latin America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (except Cuba) (!)UAE (!)New Zealand 158 €2,000,000 €2,000,000
Dominica Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Đóng góp Schengen Area (!)United Kingdom (!)South Korea (!)SingaporeHồng KôngBrazilThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaIndonesia (!)Philippines 118 $100,000 $200,000
Dominica Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Bất động sản Schengen Area (!)United Kingdom (!)South Korea (!)SingaporeHồng KôngBrazilThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaIndonesia (!)Philippines 118 $200,000 $200,000
Grenada Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Bất động sản China (!)Schengen Area (!)United Kingdom (!)South Korea (!)South America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaPhilippines 124 $350,000 $350,000
Grenada Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư Đóng góp China (!)Schengen Area (!)United Kingdom (!)South Korea (!)South America (!)SingaporeHồng KôngThe Caribbean (including Cuba) (!)MalaysiaPhilippines 124 $200,000 $200,000