RESIDENCIES

Country (!) Program (!) Type (!) Thời gian lưu trú vĩnh viễn Thời gian để nhập quốc tịch Best For (!) Investment Type (!) Investment Amount (!) Minimal annual income (!) Các loại thuế
Andorra temporary residency (!) - 20 nhà đầu tư Bất động sảntiền gửi ngân hàngĐầu tư kinh doanh tích cựcTrái phiếuTiền gửi ngân hàng cố định €400,000 €35,692.20 10%
Andorra temporary residency (!) - 20 Doanh nhânTự làm chủ (nhà thầu) Kinh doanh €50,000 €35,692.20 10%
United Arab Emirates temporary residency (!) - - Doanh nhânnhà đầu tư Kinh doanhshares (!) Dhs50,000 - 0%
United Arab Emirates temporary residency (!) - - nhà đầu tư Bất động sản Dhs1,000,000 Dhs120,000 0%
Argentina temporary residency (!) 3 5 Người có nghĩa vụ độc lập chứng minh thu nhậppassive income (!) - ARS$30,000 35%
Argentina temporary residency (!) 3 5 Nghỉ hưu trợ cấp - ARS$30,000 35%
Argentina temporary residency (!) 3 5 nhà đầu tư Đầu tư kinh doanh tích cực ARS$1,500,000 - 35%
Australia temporary residency (!) 1 5 Doanh nhânnhà đầu tư Kinh doanhĐầu tư kinh doanh tích cực - - 47%
Australia temporary residency (!) 2 6 nhà đầu tư Đầu tư kinh doanh tích cực A$1,500,000 - 47%
Australia temporary residency (!) 4 8 nhà đầu tư private equity (!)venture capital (!)investment fund (!) A$5,000,000 - 47%
Australia temporary residency (!) 4 8 Doanh nhân Kinh doanh A$200,000 - 47%
Australia temporary residency (!) 1 5 nhà đầu tư Bất động sảnTrái phiếuĐóng gópĐầu tư kinh doanh tích cực A$15,000,000 - 47%
Australia permanent residency (!) - 4 Doanh nhân Kinh doanh - - 47%
Australia permanent residency (!) - 4 Doanh nhân Kinh doanh A$1,000,000 - 47%
Bulgaria Chương trình Đầu tư Di cư quyền công dânpermanent residency (!) - 2 nhà đầu tư Trái phiếuĐầu tư kinh doanh tích cựcshares (!) лв1,000,000 - 10%
Brazil permanent residency (!) - 4 nhà đầu tưDoanh nhân Kinh doanhBất động sảnbusiness (!) R$500,000 - 27.5%
Brazil permanent residency (!) - 4 Nghỉ hưu chứng minh thu nhậptrợ cấp - R$72,000 27.5%
Bahamas permanent residency (!) - 10 nhà đầu tư Bất động sản B$500,000 - 0%
Belize temporary residency (!) 1 6 Nghỉ hưu chứng minh thu nhậptrợ cấppassive income (!) - $24,000 25%
Canada permanent residency (!) - 5 Doanh nhân Kinh doanh - C$12,300 54%
Canada permanent residency (!) - 5 Doanh nhân Kinh doanh C$200,000 - 51.4%
Canada permanent residency (!) - 5 nhà đầu tư trust (!) C$800,000 - 53.7%
Chile temporary residency (!) 1 5 nhà đầu tư business (!)Bất động sảnKinh doanhĐầu tư kinh doanh tích cực - - 35%
Chile temporary residency (!) 1 5 Nghỉ hưuNgười có nghĩa vụ độc lập trợ cấp - $18,000 35%
Costa Rica temporary residency (!) 3 7 Người có nghĩa vụ độc lập passive income (!) - $30,000 25%
Costa Rica temporary residency (!) 3 7 Nghỉ hưu trợ cấp - $12,000 25%
Costa Rica temporary residency (!) 3 7 nhà đầu tư Bất động sảnĐầu tư kinh doanh tích cựcforest plantations (!)securities (!) $200,000 - 25%
Cyprus permanent residency (!) - 7 nhà đầu tư Bất động sảntiền gửi ngân hàngchứng minh thu nhập €330,000 €30,000 35%
Cyprus permanent residency (!) 1 8 nhà đầu tư Bất động sảnchứng minh thu nhập €150,000 €10,000 35%
Dominican Republic permanent residency (!) - 2 nhà đầu tư passive income (!) - $24,000 25%
Dominican Republic permanent residency (!) - 2 Nghỉ hưu trợ cấp - $18,000 25%
Dominican Republic permanent residency (!) - 2 nhà đầu tư securities (!)Đầu tư kinh doanh tích cựcTrái phiếuTiền gửi ngân hàng cố địnhBất động sảninvestment fund (!) $200,000 - 25%
Ecuador temporary residency (!) 2 3 bất kì ai chứng minh thu nhập - $12,000 35%
Estonia temporary residency (!) 5 10 Doanh nhânTự làm chủ business (!)Kinh doanhĐầu tư kinh doanh tích cực €65,000 €3,120 20%
Estonia temporary residency (!) 5 10 Doanh nhân Kinh doanh - €1,560 20%
Estonia temporary residency (!) 5 10 nhà đầu tư investment fund (!)Đầu tư kinh doanh tích cực €1,000,000 €3,120 20%
Spain temporary residency (!) 5 10 nhà đầu tư Bất động sản €500,000 €25,560 48%
Spain temporary residency (!) 5 10 nhà đầu tư Trái phiếu €2,000,000 €25,560 48%
Spain temporary residency (!) 5 10 nhà đầu tư tiền gửi ngân hànginvestment fund (!)venture capital (!)private equity (!) €1,000,000 €25,560 48%
Spain temporary residency (!) 5 10 nhà đầu tư shares (!) €1,000,000 €25,560 48%
Spain temporary residency (!) 5 10 Doanh nhân Kinh doanh - €25,560 48%
Spain temporary residency (!) 5 10 Nghỉ hưuNgười có nghĩa vụ độc lập chứng minh thu nhậppassive income (!)trợ cấp - €25,560 48%
Spain temporary residency (!) 5 10 Doanh nhânTự làm chủ (nhà thầu) Kinh doanhNhân viên / nhà thầu - - 48%
Georgia permanent residency (!) - 5 nhà đầu tư Bất động sảninvestment fund (!)securities (!)intellectual property (!) ₾300,000 - 20%
Greece permanent residency (!) - - nhà đầu tư Bất động sản €250,000 - 45%